acasa | cristian dumitrescu | foto | presa | publicatii | activitate | linkuri | contact

CV Cristian Sorin Dumitrescu

Data naşterii: 24.04.1955
Starea civila: căsătorit cu Corina Dumitrescu, profesor universitar, rector al Universităţii Creştine Dimitrie Cantemir.

Studii:
1970 – 1974: Liceul de cultura generala nr. 32 Bucureşti;
1974 – 1978: Academia de Studii Economice, Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale – diploma în Economie;
1978 – 1983: Universitatea Bucureşti – Facultatea de Drept – Diploma în drept;
1990 – 1991: Ecole Nationale d’Administration (Promotion Condorcet 1991) Franţa – Diploma internaţională de administraţie publică;
1992 – 1994: Universite Paris VIII – Facultatea de Ştiinţe Politice – Franţa – Diploma de studii aprofundate în ştiinţe politice (DEA);
2002: Universitatea Paris VIII – Facultatea de Ştiinţe politice – Doctorat în ştiinţe politice “Politici de integrare a ţărilor din Europa de Est în UE”
Activitate profesionala:
1978 – 1983: economist, Departamentul de import – export – Întreprinderea de Utilaj Chimic “Griviţa Roşie” Bucureşti;
1983 – 1990: redactor, publicist comentator de politică externă la cotidianul “Tineretul liber” (Scânteia tineretului)
1989 – 1990 martie – CPUN (Consiliul Provizoriu de Uniune Naţională) – Comisia pentru tineret;
1990 martie – 1992: diplomat (secretar II) în Ministerul Afacerilor Externe, timp în care un an şi sase luni am studiat în Franţa la ENA, ca bursier al statului francez;
1992 – 1996: senator de Suceava – Parlamentul României; vicepreşedinte al Comisiei de Politica Externă a Senatului; liderul grupului democrat din Senat; membru al delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară pentru Cooperarea Economica in Marea Neagra (APCMN); vicepreşedinte al APCMN
1996 – 2000: senator de Suceava – Parlamentul României; vicepreşedinte al Senatului (1996 – 1999); liderul grupului democrat din Senat; vicepreşedinte al Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), raportor al APCE pentru monitorizarea F.Y. ROM (Macedonia); raportor al APCE pentru educaţie non-formala; raportor al APCE pentru voluntariat. vicepreşedintele grupului socialist din APCE
2000 –2004: deputat de Suceava; preşedintele subcomisiei pentru cooperare economica internaţională; preşedintele delegatei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a OSCE (2000 – 2001); membru al delegaţiei Parlamentului României la Parlamentul European (2000 – 2001); membru al delegaţiei Parlamentului României la Uniunea Europei Occidentale;
2004 – 2008: deputat de Odobeşti 
- vicepreşedinte al Comisiei juridice, de disciplina şi imunităţi din Camera Deputaţilor
- vicepreşedinte al Comisiei permanentă a Camerei Deputaţilor şi Senatului privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, organizarea şi funcţionarea şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului
2005 – 2008: membru al Parlamentului European
2007 – 2008: prim-vicepreşedinte al Comisiei juridice din Parlamentul European, raport pentru Regulamentul privind legea aplicabilă obligaţiilor contractuale (Roma II)
2008 – 2012: deputat de Odobeşti 
- preşedinte al Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport din Camera Deputaţilor
- preşedinte al Grupului Ecumenic de Rugăciune din Parlamentul României
- reprezentantul Camerei Deputaţilor la Adunarea Interparlamentară a Ortodoxiei
- preşedintele Grupului parlamentar de prietenie cu Republica Franceză - Adunarea Naţională
2012 – 2016: senator de Odobeşti

2016 – prezent: senator de Odobeşti

Activitate universitară şi ştiinţifică:
1979 – 1985: asistent universitar – cadru didactic asociat la Catedra de Relaţii Economice Internaţionale – ASE – disciplina cooperare economica internaţională;
1979 – 1985: membru al Centrului de Consulting ASE Bucureşti
1979 – 1989: membru al Asociaţiei de Drept Internaţional şi Relaţii Economice Internaţionale;
1995 – 2002: colaborator al catedrei “Dinamica instituţiilor vest europene, al Facultăţii de Ştiinţe Politice – Universitatea Paris – VIII – Saint Denis – Franţa;
1990: participant la constituirea Asociaţiei Constituţionaliştilor francezi (Universitatea Maurice Schuman – Strasbourg)
1996 – prezent: membru si lector al Institutului pentru Democraţie al Consiliului Europei;
1998: raportor al Consiliului Europei pentru Recomandarea privind educaţia non-formata; raportor pentru reglementarea activităţii de voluntariat;
1998 – prezent: membru al Senatului Universităţii Creştine Dimitrie Cantemir din Bucureşti;
1999 – raportor al Consiliului Europei pentru primirea FIROM (Macedonia) în organizaţie;
2005: profesor universitar – Universitatea Creştină Dimitrie Cantemir din Bucureşti;
2002: profesor asociat la Universitatea Titu Maiorescu;
2006: profesor asociat al Universităţii Robert Schuman din Strasbourg, Franţa

Conferinţe şi dezbateri
ADIRI – Asociaţia de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale;
AROMAR – Asociaţia Romana de Marketing;
Conferinţa “România şi noul proiect constituţional” Sorbona – 1991 – Universitatea Paris I
Institutul pentru Democraţie al Consiliului Europei 0 Parlamentul Serbiei, Belgrad – Conferinţa “Incompatibilitatile parlamentare in dreptul parlamentar european”
Conferinţe în Italia, Franţa, Ucraina, Albania, Macedonia, Grecia, USA etc.

PUBLICAŢII:
- sute de articole pe probleme de politică externă şi relaţii internaţionale în cotidianul Tineretul Liber (Scânteia tineretului)
- articole în Revista de drept internaţional şi Relaţii Internaţionale – ADIRI;
- Distanţele care apropie – Integrarea României în Uniunea Europeana – Editura Scripta 2002;

  • Sistemul organizaţiilor internaţionale guvernamentale şi al organizaţiilor internaţionale non-guvernamentale, Editura Polirom, 2007
    - articole şi interviuri în publicaţii interne şi internaţionale pe teme de politică internă şi internaţională;
    - nuvele şi schiţe în reviste literare;
    - premiul pentru publicistica al Suplimentului literar – artistic al Scânteii tineretului – 1986
    - Frigul speranţei – versuri – Editura Eminescu – 1999

ACTIVITĂŢI DIVERSE:
- campion naţional şi balcanic la polo (juniori)
- preşedintele de onoare al Federaţiei de karate modern
- preşedinte al Asociaţiei Foştilor Elevi Romani la Ecole Nationale d’Administration (ENA) Paris. 

Link CV

  ROMANIAdemna.ro copyright 2018 disclaimer sus