acasa | cristian dumitrescu | foto | presa | publicatii | activitate | linkuri | contact

RAPORT DE ACTIVITATE PARLAMENTARĂ

SENATOR DE ODOBESTI, CRISTIAN DUMITRESCU
2008 – 2012

1. Luări de cuvânt în Plen

Şedinţele:

Camerei Deputaţilor şi Senatului

din perioada:

15 decembrie 2008 - 31 octombrie 2012

înregistrări găsite:

390 la 142 puncte din sumarele a 94 şedinţe

total durată video:

7h43m43s

1.

Şedinţa Camerei Deputaţilor din 22 octombrie 2012

02m41s

Video

 

 

Dezbateri asupra Proiectului de Hotărâre privind modificarea şi completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor (PH CD 34/2012). (retrimis comisiei)

 

Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.73/2010 pentru modificarea Legii învăţământului nr.84/1995 (PL-x 588/2010/2012). (rămasă pentru votul final)

2.

Şedinţa Camerei Deputaţilor din 2 octombrie 2012

07m06s

Video

 

 

Prezentarea şi dezbaterea moţiunii simple "Brambureala din educaţie duce la plagiat şi eşec şcolar!", iniţiată de Grupul parlamentar al PDL.

3.

Şedinţa Camerei Deputaţilor din 25 septembrie 2012

02m41s

Video

 

 

Reexaminarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.681 din 27 iunie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.477 din 12 iulie 2012 (Pl-x 239/2011/2012). (rămasă pentru votul final)

 

Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.23/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, precum şi pentru prorogarea termenului prevăzut la art.III din Titlul XVI al Legii nr.247/2005 privind reforma în domeniul proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente (PL-x 286/2012). (rămas pentru votul final)

4.

Şedinţa Camerei Deputaţilor din 3 septembrie 2012

02m43s

Video

 

 

Alegerea vicepreşedinţilor, secretarilor şi chestorilor Camerei Deputaţilor.

5.

Şedinţa Camerei Deputaţilor din 26 iunie 2012

04m22s

Video

 

 

Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea art.139 alin.(1) din Legea nr.53/2003 - Codul muncii (PL-x 719/2011);
- Proiectului de Lege privind declararea zilei de 30 noiembrie Ziua Sfântului Andrei "Ocrotitorul României" ca Sărbătoarea Creştinării Poporului Român (PL-x 202/2012);
- Proiectului de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.139 din Legea nr.53/2003 - Codul muncii, republicată (PL-x 204/2012). (rămase pentru votul final)

 

Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea art.68 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 (Pl-x 136/2012). (rămasă pentru votul final)

 

Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea art.12 din Legea nr.288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 614/7 iulie 2004 (Pl-x 133/2012). (rămasă pentru votul final)

6.

Şedinţa Camerei Deputaţilor din 18 iunie 2012

01m28s

Video

 

 

Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.21/2012 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 (PL-x 237/2012). (rămas pentru votul final)

7.

Şedinţa Camerei Deputaţilor din 22 mai 2012

04m17s

Video

 

 

Supunerea la votul final:

 

 

Proiectul de Hotărâre privind eliberarea din funcţie a unui secretar general adjunct al Camerei Deputaţilor, ca urmare a cererii de demisie (PH CD 15/2012). (adoptat)

 

Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea art.48 din Legea nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice, a Legii administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr.215/2001 şi a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali (PL-x 131/2012). (rămas pentru votul final)

8.

Şedinţa Camerei Deputaţilor din 20 decembrie 2011

03m50s

Video

 

 

Reexaminarea, la cererea preşedintelui României, a Legii pentru modificarea alin.(1) al art.11 al Cap.II, Titlul VII din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente (PL-x 663/2010). (rămasă pentru votul final)

9.

Şedinţa Camerei Deputaţilor din 15 decembrie 2011

02m31s

Video

 

 

Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.4/2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive (Pl-x 184/2010). (rămasă pentru votul final)

10.

Şedinţa comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului din 14 decembrie 2011

11m29s

Video

 

 

Continuarea şi finalizarea dezbaterilor asupra Proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2012. (votul final se va da în şedinţa de joi, 15 decembrie a.c.)

11.

Şedinţa comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului din 13 decembrie 2011

01m37s

Video

 

 

Continuarea dezbaterilor la Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2012; (De la art. 2 la Anexa 3/23.)

12.

Şedinţa comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului din 12 decembrie 2011

01m38s

Video

 

 

Dezbateri asupra Proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2012.

13.

Şedinţa Camerei Deputaţilor din 5 decembrie 2011

03m08s

Video

 

 

Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor şi a Legii nr.317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii (PL-x 639/2011). (rămas pentru votul final)

14.

Şedinţa Camerei Deputaţilor din 28 noiembrie 2011

06m35s

Video

 

 

Dezbaterea Proiectului de Lege privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate (PL-x 181/2011). (rămas pentru votul final)

15.

Şedinţa Camerei Deputaţilor din 22 noiembrie 2011

 

Declaraţii politice şi intervenţii ale deputaţilor:

 

 

Cristian-Sorin Dumitrescu - declaraţie politică despre adoptarea în plenul Camerei Deputaţilor a proiectului de Lege privind asistenţa socială;

în scris

16.

Şedinţa Camerei Deputaţilor din 15 noiembrie 2011

16m02s

Video

 

 

Supunerea la votul final:

 

 

Raportul Comisiei pentru apărare privind reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii privind reparaţiile morale şi materiale pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată în perioada 23 august 1944 - 31 decembrie 1961 (PL-x 531/2009/2011). (adoptat)

 

Declaraţii politice şi intervenţii ale deputaţilor:

 

 

Cristian-Sorin Dumitrescu - declaraţie politică despre starea jalnică a sistemului naţional de învăţământ;

în scris

 

Dezbaterea Proiectului de Lege privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii a unor suprafeţe de teren, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" - Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Arad, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a obiectivului de investiţie "Autostrada Arad - Timişoara - Lugoj" - "Varianta de ocolire Arad cu profil de autostradă", respectiv a obiectivului de investiţie "Autostrada Nădlac - Arad" (PL-x 363/2011). (rămas pentru votul final)

 

Supunerea la votul final:

 

 

Raportul Comisiei pentru învăţământ referitor la reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii pentru modificarea art.64 din Legea educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000 (PL-x 228/2010/2011); (adoptat)

 

Dezbaterea Proiectului Legii asistenţei sociale (PL-x 613/2011). (rămas pentru votul final)

17.

Şedinţa Camerei Deputaţilor din 8 noiembrie 2011

09m32s

Video

 

 

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr.144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative (Pl-x 510/2011). (discuţii procedurale)

 

Declaraţii politice şi intervenţii ale deputaţilor:

 

 

Cristian-Sorin Dumitrescu - declaraţie politică despre incompetenţa coaliţiei de guvernare;

în scris

 

Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii pentru modificarea art.64 din Legea educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000 (PL-x 228/2010/2011). (rămasă pentru votul final)

 

Aprobarea unor modificări ale ordinii de zi.

18.

Şedinţa Camerei Deputaţilor din 7 noiembrie 2011

10m52s

Video

 

 

Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.79/2010 pentru modificarea unor acte normative din domeniul cercetării (PL-x 608/2010/2011). (rămasă pentru votul final)

 

Dezbaterea Proiectului de Lege privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului şi din administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Brăila în domeniul privat al unităţii administrativ-teritoriale Chiscani şi în administrarea Consiliului local al comunei Chiscani, judeţul Brăila (PL-x 736/2010). (rămas pentru votul final)

 

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr.144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative (Pl-x 510/2011). (retrasă)

19.

Şedinţa Camerei Deputaţilor din 25 octombrie 2011

 

Declaraţii politice şi intervenţii ale deputaţilor:

 

 

Cristian-Sorin Dumitrescu - declaraţie politică despre îndeplinirea dezideratelor Revoluţiei din decembrie 1989, la două decenii de la evenimente;

în scris

20.

Şedinţa Camerei Deputaţilor din 12 octombrie 2011

05m56s

Video

 

 

Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.48/2011 privind trecerea unui imobil aflat în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor din folosinţa gratuită a Ambasadei Franţei în România în folosinţa gratuită a Fundaţiei "Lycée Français Anna de Noailles" (PL-x 512/2011). (rămas pentru votul final)

 

Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.75/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei (PL-x 521/2011). (rămas pentru votul final)

 

21.

 

Şedinţa Camerei Deputaţilor din 11 octombrie 2011

13m26s

Video

 

 

Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (PL-x 493/2009). (rămas pentru votul final)

 

Dezbateri asupra Propunerii legislative pentru modificarea alineatului (21) din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 şi ale Legii nr.169/1997 (Pl-x 92/2011). (retrimisă comisiei)

 

Dezbaterea Proiectului de Lege privind modificarea anexei din Legea nr.174/2010 privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului şi din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" -Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava în domeniul public al municipiului Suceava şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Suceava, judeţul Suceava (PL-x 90/2011). (rămas pentru votul final)

22.

Şedinţa comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului din 27 septembrie 2011

02m47s

Video

 

 

Aprobarea ordinii de zi şi a programului de lucru.

23.

Şedinţa Camerei Deputaţilor din 27 septembrie 2011

 

Declaraţii politice şi intervenţii ale deputaţilor:

 

 

Cristian-Sorin Dumitrescu - declaraţie politică despre demiterea domnului ministru Sebastian Lăzăroiu din fruntea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale;

în scris

24.

Şedinţa comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului din 20 septembrie 2011

01m43s

Video

 

 

Numirea unor consilieri de conturi ai Curţii de Conturi. (discuţii procedurale)

25.

Şedinţa Camerei Deputaţilor din 14 septembrie 2011

 

Declaraţii politice şi intervenţii ale deputaţilor:

 

 

Cristian-Sorin Dumitrescu - declaraţie politică referitoare la "obiectivele strategice" pe care coaliţia guvernamentală ni le propune pentru perioada următoare;

în scris

26.

Şedinţa Camerei Deputaţilor din 28 iunie 2011

02m15s

Video

 

 

Supunerea la votul final:

27.

Şedinţa Camerei Deputaţilor din 21 iunie 2011

02m26s

Video

 

 

Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională (PL-x 158/2011). (rămas pentru votul final)

 

Supunerea la votul final:

 

 

Propunerea legislativă privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului şi din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov în domeniul public al municipiului Braşov şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Braşov, judeţul Braşov (Pl-x 349/2011). (adoptat)

28.

Şedinţa Camerei Deputaţilor din 20 iunie 2011

02m35s

Video

 

 

Dezbaterea Propunerii legislative privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului şi din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov în domeniul public al municipiului Braşov şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Braşov, judeţul Braşov (Pl-x 349/2011). (rămas pentru votul final)

29.

Şedinţa Camerei Deputaţilor din 7 iunie 2011

06m59s

Video

 

 

Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii pentru completarea Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată (Pl-x 45/2010). (rămas pentru votul final)

 

Dezbaterea Proiectului de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.79/2010 pentru modificarea unor acte normative din domeniul cercetării (PL-x 608/2010). (rămas pentru votul final)

30.

Şedinţa Camerei Deputaţilor din 17 mai 2011

04m00s

Video

 

 

Declaraţii politice şi intervenţii ale deputaţilor:

 

 

Cristian-Sorin Dumitrescu - declaraţie politică despre "maniera în care se poate face campanie electorală";

31.

Şedinţa Camerei Deputaţilor din 19 aprilie 2011

03m20s

Video

 

 

Mesajul Grupului ecumenic de rugăciune din Parlamentul României cu ocazia Sfintelor Sărbători ale Paştelui.

32.

Şedinţa Camerei Deputaţilor din 29 martie 2011

01m09s

Video

 

 

Dezbaterea Proiectului de Lege privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri (PL-x 106/2011) şi a Propunerii legislative privind reglementarea raporturilor de muncă a zilierilor (Pl-x 737/2010). (Rămase pentru votul final.)

33.

Şedinţa Camerei Deputaţilor din 28 martie 2011

08m43s

Video

 

 

Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.132/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.132/1999 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor (PL-x 1/2011). (rămas pentru votul final)

34.

Şedinţa Camerei Deputaţilor din 22 martie 2011

02m02s

Video

 

 

Supunerea la votul final:

 

 

Propunerea legislativă pentru modificarea art.2961 al Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal şi a art.220 şi art.223 ale Ordonanţei Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală (Pl-x 757/2010) (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptarea propunerii de respingere)

 

 

Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice (PL-x 424/2010) (respinsă)

35.

Şedinţa Camerei Deputaţilor din 21 martie 2011

02m10s

Video

 

 

Solicitarea Comisiei pentru cultură, arte şi mijloace de informare în masă, referitoare la încadrarea Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr.504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, (Pl-x 48/2011) în categoria legilor de complexitate deosebită şi stabilirea termenului constituţional pentru dezbatere şi vot final la 60 de zile. (retrimisă comisiei)

36.

Şedinţa Camerei Deputaţilor din 8 martie 2011

01m28s

Video

 

 

Supunerea la votul final:

 

 

Proiectul de Lege privind parteneriatul dintre stat şi culte în domeniul serviciilor sociale (PL-x 630/2009); (adoptat)

37.

Şedinţa Camerei Deputaţilor din 7 februarie 2011

04m16s

Video

 

 

Prezentarea pe scurt a interpelărilor ce urmează a fi adresate membrilor Guvernului.

38.

Şedinţa solemnă comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului din 22 decembrie 2010

09m26s

Video

 

 

Alocuţiuni dedicate împlinirii a 21 de ani de la Revoluţia română din Decembrie 1989.

39.

Şedinţa comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului din 22 decembrie 2010

18m41s

Video

 

 

Continuarea dezbaterilor asupra Proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2011 (Anexa 3/25 - finalul legii) (PL-x 837/2010). (rămas pentru votul final).

 

Informare privind depunerea la secretarii generali ai Camerei Deputaţilor şi Senatului, în vederea exercitării de către deputaţi şi senatori a dreptului de a sesiza Curtea Constituţională, a Legii bugetului de stat pe anul 2011 şi Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011.

40.

Şedinţa comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului din 21 decembrie 2010

06m26s

Video

 

 

Continuarea dezbaterilor asupra Proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2011.

 

Intervenţia domnului deputat Cristian-Sorin Dumitrescu în legătură cu organizarea unei şedinţe comune solemne a Parlamentului dedicate evocării Revoluţiei române din decembrie 1989.

41.

 

Şedinţa Camerei Deputaţilor din 20 decembrie 2010

03m12s

Video

 

 

Dezbaterea Proiectului de Lege privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului şi din administrarea Staţiunii de Cercetare şi Producţie pentru Cultura şi Industrializarea Sfeclei de Zahăr Roman în domeniul public al judeţului Neamţ şi în administrarea Consiliului Judeţean Neamţ, în vederea realizării unor staţii de transfer şi sortare în cadrul proiectului "Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor în judeţul Neamţ" (PL-x 683/2010). (rămas pentru votul final)

 

Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului privind Programul de schimburi pentru studii universitare în Europa Centrală ("CEEPUS III"), semnat la Budva, Muntenegru la 25 martie 2010 (PL-x 676/2010). (rămas pentru votul final)

42.

Şedinţa comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului din 16 decembrie 2010

06m03s

Video

 

 

Aprobarea ordinii de zi.

43.

Şedinţa comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului din 14 decembrie 2010

08m28s

Video

 

 

Adoptarea Proiectului de lege - Legea educaţiei naţionale (ca urmare a retragerii semnăturilor de susţinere a moţiunii de cenzură "Legea educaţiei naţionale o lege antieducaţie şi antiromânească").

 

Aprobarea ordinii de zi şi a programului de lucru.

44.

Şedinţa Camerei Deputaţilor din 7 decembrie 2010

01m38s

Video

 

 

Supunerea la votul final:

 

 

Raportul Comisiei pentru muncă referitor la Legea privind sistemul unitar de pensii publice, Reexaminată la cererea Preşedintelui României (Pl-x 323/2010/17.10.2010) (adoptată legea cu modificări);

 

Supunerea la votul final:

45.

Şedinţa Camerei Deputaţilor din 6 decembrie 2010

12m16s

Video

 

 

Discuţii procedurale pe marginea ordinii de zi.

 

Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii privind sistemul unitar de pensii publice (PL-x 323/2010/17.10.2010). (rămasă pentru votul final)

 

Aprobarea Proiectului de Hotărâre privind bugetul Camerei Deputaţilor pe anul 2011 (PH CD 49/2010). (rămas pentru votul final)

 

Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind modificarea şi completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor (PHCD 48/2010). (rămas pentru votul final)

 

Aprobarea modificării ordinii de zi.

46.

Şedinţa Camerei Deputaţilor din 29 noiembrie 2010

01m44s

Video

 

 

Aprobarea cererii Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport de a-şi desfăşura activitatea paralel cu plenul, în data de 29 noiembrie 2010, de la ora 17,00.

47.

Şedinţa Camerei Deputaţilor din 15 noiembrie 2010

03m36s

Video

 

 

Discuţii procedurale.

48.

Şedinţa Camerei Deputaţilor din 8 noiembrie 2010

03m58s

Video

 

 

Intervenţii procedurale.

49.

Şedinţa Camerei Deputaţilor din 2 noiembrie 2010

06m59s

Video

 

 

Aprobarea proiectului programului de lucru, cu modificări.

 

Aprobarea proiectului ordinii de zi, cu modificări.

 

Discuţii procedurale pe marginea modificării programului de lucru şi a ordinii de zi.

50.

Şedinţa comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului din 28 octombrie 2010

07m03s

Video

 

 

Aprobarea ordinii de zi şi a programului de lucru.

51.

Şedinţa Camerei Deputaţilor din 26 octombrie 2010

05m22s

Video

 

 

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.36/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate (PL-x 384/2010). (retrimis comisiei).

 

Dezbaterea Proiectul de Lege pentru acordarea recompenselor financiare elevilor premianţi la olimpiadele şcolare internaţionale (PL-x 418/2010). (rămas pentru votul final).

52.

Şedinţa Camerei Deputaţilor din 25 octombrie 2010

07m34s

Video

 

 

Dezbaterea şi adoptarea Proiectului de Hotărâre privind eliberarea din funcţie a unui secretar general adjunct al Camerei Deputaţilor. (PHCD 37/2010).

 

Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport, republicată. (PL-x 381/2010) (rămas pentru votul final).

 

Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.114/2009 privind unele măsuri financiar-bugetare. (PL-x 102/2010) (rămas pentru votul final).

53.

Şedinţa Camerei Deputaţilor din 11 octombrie 2010

02m45s

Video

 

 

Aprobarea cererii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi de a-şi desfăşura activitatea paralel cu plenul, în data de 11 octombrie 2010, de la ora 16,00.

54.

Şedinţa Camerei Deputaţilor din 5 octombrie 2010

00m15s

Video

 

 

Discuţii procedurale pe marginea modificării ordinii de zi.

55.

Şedinţa Camerei Deputaţilor din 27 septembrie 2010

03m18s

Video

 

 

Dezbateri procedurale pe marginea ordinii de zi.

56.

Şedinţa Camerei Deputaţilor din 15 septembrie 2010

05m25s

Video

 

 

Dezbaterea Proiectului de Lege privind sistemul unitar de pensii. (PL-x 323/2010).

57.

Şedinţa Camerei Deputaţilor din 8 septembrie 2010

07m15s

Video

 

 

Dezbateri asupra punctului de vedere al Comisiei pentru regulament şi Proiectului de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr.43/2008 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor (PH CD 32/2010) (rămas pentru votul final).

58.

Şedinţa Camerei Deputaţilor din 6 septembrie 2010

03m23s

Video

 

 

Intervenţii procedurale pe marginea ordinii de zi.

59.

Şedinţa comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului din 29 iunie 2010

00m24s

Video

 

 

Numirea membrilor consiliilor de administraţie ale Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune şi a preşedinţilor consiliilor de administraţie şi depunerea jurământului de către aceştia Consiliul de administraţie al Societăţii Române de Televiziune

60.

Şedinţa Camerei Deputaţilor din 28 iunie 2010

00m13s

Video

 

 

Supunerea la votul final:

 

 

Proiectul de lege privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului şi din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" - Staţiunea de Cercetare - Dezvoltare Agricolă Suceava în domeniul public al municipiului Suceava şi în administrarea Consiliului Local al municipiului Suceava, judeţul Suceava (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptarea propunerii de respingere formulată de comisie);

 

61.

 

Şedinţa Camerei Deputaţilor din 23 iunie 2010

00m27s

Video

 

 

Supunerea la votul final:

 

 

Proiectul de Hotărâre privind înfiinţarea unei comisii parlamentare de anchetă pentru verificarea modalităţilor de atribuire şi clarificare a proiectelor pentru acordarea fondurilor europene pe măsura 3.2.2. în perioada 2009-2010 (respins);

62.

Şedinţa Camerei Deputaţilor din 21 iunie 2010

06m21s

Video

 

 

Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind înfiinţarea unei comisii parlamentare de anchetă pentru verificarea modalităţilor de atribuire şi clarificare a proiectelor pentru acordarea fondurilor europene pe măsura 3.2.2. în perioada 2009-2010 (rămas pentru votul final);

 

Dezbaterea Propunerii legislative "Legea camerelor agricole" şi a Propunerii legislative privind Camerele pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală (rămase pentru votul final);

63.

Şedinţa Camerei Deputaţilor din 26 mai 2010

02m33s

Video

 

 

Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea art.1 alin.(2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului (rămas pentru votul final);

64.

Şedinţa Camerei Deputaţilor din 19 mai 2010

22m02s

Video

 

 

Supunerea la votul final:

 

Aprobarea prelungirii termenului constituţional de adoptare a Proiectului Legii educaţiei naţionale, Propunerii legislative "Legea educaţiei naţionale", Propunerii legislative privind învăţământul superior, Propunerii legislative privind statutul personalului didactic, Propunerii legislative privind învăţământul preuniversitar.

 

Continuarea dezbaterilor la Proiectul Legii educaţiei naţionale, Propunerea legislativă "Legea educaţiei naţionale", Propunerea legislativă privind învăţământul superior, Propunerea legislativă privind statutul personalului didactic, Propunerea legislativă privind învăţământul preuniversitar.

 

Dezbaterea şi adoptarea Proiectului Legii lustraţiei, privind limitarea temporară a accesului la unele funcţii şi demnităţi publice pentru persoanele care au făcut parte din structurile de putere şi din aparatul represiv al regimului comunist.

65.

Şedinţa Camerei Deputaţilor din 18 mai 2010

16m27s

Video

 

 

Continuarea dezbaterilor asupra Proiectului Legii educaţiei naţionale, Propunerii legislative "Legea educaţiei naţionale", Propunerii legislative privind învăţământul superior, Propunerii legislative privind statutul personalului didactic, Propunerii legislative privind învăţământul preuniversitar.

66.

Şedinţa Camerei Deputaţilor din 17 mai 2010

11m40s

Video

 

 

Dezbateri generale asupra Proiectului Legii educaţiei naţionale, Propunerii legislative "Legea educaţiei naţionale", Propunerii legislative privind învăţământul superior, Propunerii legislative privind statutul personalului didactic, Propunerii legislative privind învăţământul preuniversitar.

67.

Şedinţa comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului din 14 aprilie 2010

01m21s

Video

 

 

Aprobarea ordinii de zi şi a programului de lucru.

68.

Şedinţa Camerei Deputaţilor din 13 aprilie 2010

00m48s

Video

 

 

Supunerea la votul final:

 

 

Proiectul de Lege pentru modificarea art.69 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal (s-a hotărât reluarea dezbaterii într-o şedinţă ulterioară);

69.

Şedinţa Camerei Deputaţilor din 7 aprilie 2010

02m33s

Video

 

 

Dezbateri asupra Proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind cooperarea poliţienească transfrontalieră în materie penală, semnat la Vidin la 19 mai 2009, şi a Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind înfiinţarea şi funcţionarea Centrului Comun de Contact de cooperare poliţienească şi vamală, semnat la Vidin la 19 mai 2009 (retrimis comisiei);

70.

Şedinţa Camerei Deputaţilor din 23 martie 2010

01m12s

Video

 

 

Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 martie 1945 din motive etnice (retrimis comisiei);

71.

Şedinţa Camerei Deputaţilor din 17 martie 2010

02m52s

Video

 

 

Dezbaterea Proiectului de Lege privind transmiterea unor suprafeţe de teren pentru realizarea proiectului "Dezvoltarea şi modernizarea Aeroportului Internaţional Iaşi" şi a Proiectului de Lege privind transmiterea unor suprafeţe de teren pentru realizarea proiectului "Dezvoltarea şi modernizarea Aeroportului Internaţional Iaşi" (rămase pentru votul final);

72.

Şedinţa Camerei Deputaţilor din 1 martie 2010

02m44s

Video

 

 

Dezbateri procedurale asupra ordinii de zi.

73.

Şedinţa Camerei Deputaţilor din 9 februarie 2010

04m02s

Video

 

 

Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea Legii nr.143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri (rămas pentru votul final).

74.

Şedinţa Camerei Deputaţilor din 2 februarie 2010

08m58s

Video

 

 

Dezbateri pe marginea declaraţiei prezentate de primul-ministru.

75.

Şedinţa comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului din 14 ianuarie 2010

01m59s

Video

 

 

Continuarea dezbaterilor asupra Proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2010 (adoptarea proiectului).

76.

Şedinţa comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului din 12 ianuarie 2010

12m01s

Video

 

 

Continuarea dezbaterilor asupra Proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2010. (art.1 - art.15)

77.

Şedinţa Camerei Deputaţilor din 10 noiembrie 2009

06m56s

Video

 

 

Dezbateri privind prezenţa şi rolul României în contextul proceselor de reformă a instituţiilor europene.

78.

Şedinţa Camerei Deputaţilor din 26 octombrie 2009

01m22s

Video

 

 

Dezbaterea Proiectului de Lege pentru acceptarea Acordului dintre Republica Albania, Republica Austria, Republica Bulgaria, Bosnia şi Herţegovina, Republica Croaţia, Republica Cehă, Republica Ungară, Republica Macedonia, Muntenegru, Republica Polonă, România, Republica Serbia, Republica Slovacă şi Republica Slovenia pentru promovarea cooperării în domeniul învăţământului superior în cadrul Programului de schimburi pentru studii universitare în Europa Centrală (CEEPUS II), revizuit de Comitetul Mixt al Miniştrilor, în 16 martie 2007,la Zagreb, Republica Croaţia (rămas pentru votul final).

79.

Şedinţa comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului din 29 iunie 2009

07m45s

Video

 

 

Prezentarea Rapoartelor pe anii 2007 şi 2008 cu privire la starea sistemului naţional de învăţământ

 

Prezentarea Rapoartelor de activitate ale Agenţiei Naţionale Antidoping pe anii 2007 şi 2008

80.

Şedinţa Camerei Deputaţilor din 24 iunie 2009

00m03s

Video

 

 

Discuţii procedurale pe marginea votului electronic.

 

81.

 

Şedinţa Camerei Deputaţilor din 23 iunie 2009

14m11s

Video

 

 

Prezentarea şi dezbaterea moţiunii simple iniţiate de 61 de deputaţi cu tema "Noul FSN a trântit cercetării româneşti uşa în nas".

82.

Şedinţa Camerei Deputaţilor din 25 mai 2009

05m20s

Video

 

 

Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr.31/2007 privind reorganizarea şi funcţionarea Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România (rămasă pentru votul final).

 

Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.40/2009 pentru modificarea şi completarea Legii învăţământului nr.84/1995 şi a Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic (rămas pentru votul final).

 

Dezbaterea Proiectului de Lege privind înfiinţarea Institutului de Administrare a Afacerilor din municipiul Bucureşti (rămas pentru votul final).

83.

Şedinţa Camerei Deputaţilor din 27 aprilie 2009

18m34s

Video

 

 

Prezentarea şi dezbaterea moţiunii simple cu titlul "Educaţia sub cenzura Ecaterinei Andronescu - istoria se repetă" (respingerea moţiunii).

84.

Şedinţa Camerei Deputaţilor din 22 aprilie 2009

01m52s

Video

 

 

Dezbateri asupra Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2007 privind transmiterea unei suprafeţe de teren din domeniul public al statului şi din administrarea Institutului Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov, judeţul Braşov, în domeniul public al judeţului Braşov şi în administrarea Consiliului Judeţean Braşov, pentru realizarea obiectivului Aeroport Internaţional Braşov - Ghimbav (retrimis comisiei).

85.

Şedinţa Camerei Deputaţilor din 14 aprilie 2009

02m07s

Video

 

 

Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.155/2008 pentru modificarea Legii nr.142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului (rămas pentru votul final).

86.

Şedinţa Camerei Deputaţilor din 7 aprilie 2009

00m07s

Video

 

 

Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.178/2008 privind aprobarea achiziţionării unui teren de către Universitatea "Politehnica" din Timişoara (rămas pentru votul final).

87.

Şedinţa Camerei Deputaţilor din 30 martie 2009

02m54s

Video

 

 

Dezbaterea Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.134/2008 privind transmiterea unei suprafeţe de teren, proprietate publică a statului, din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti-Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava în administrarea "Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, pentru Universitatea "Ştefan cel Mare" din Suceava, în scopul construirii unui laborator complex pentru controlul alimentelor (rămas pentru votul final).

 

Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.150/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport (rămas pentru votul final).

88.

Şedinţa Camerei Deputaţilor din 23 martie 2009

01m54s

Video

 

 

Prezentarea moţiunii simple iniţiate de 63 de deputaţi aparţinând Grupului parlamentar al PNL cu tema "Educaţia sub cenzura Ecaterinei Andronescu - istoria se repetă".

89.

Şedinţa Camerei Deputaţilor din 2 martie 2009

03m35s

Video

 

 

Dezbaterea Proiectului de Lege privind modificarea şi completarea art.2 din Legea nr.539/2001 pentru acordarea dreptului Editurii Academiei Române, Bibliotecii Academiei Române şi Casei Oamenilor de Ştiinţă de a obţine şi folosi mijloace extrabugetare (rămas pentru votul final).

 

Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.89/2008 pentru modificarea Legii învăţământului nr.84/1995 (rămasă pentru votul final).

90.

Şedinţa Camerei Deputaţilor din 24 februarie 2009

02m50s

Video

 

 

Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.141/2008 pentru modificarea Legii nr. 17/2007 privind educaţia tinerilor supradotaţi, capabili de performanţă înaltă (rămas pentru votul final);

 

Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aderarea României la Convenţia privind înfiinţarea Institutului Universitar European de la Florenţa, semnată în 1972 şi revizuită în anul 1992 (rămas pentru votul final);

91.

Şedinţa Camerei Deputaţilor din 23 februarie 2009

06m02s

Video

 

 

Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.167/2008 pentru modificarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitoare la normarea activităţilor didactice şi de cercetare din învăţământul universitar de masterat şi din învăţământul universitar de doctorat (rămas pentru votul final).

 

Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.191/2008 pentru modificarea şi completarea Legii învăţământului nr. 84/1995 (rămas pentru votul final).

 

Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.156/2008 pentru completarea Legii învăţământului nr. 84/1995 (rămas pentru votul final).

 

Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului, nr. 69/2000, a Proiectului de Lege pentru modificarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000 şi a Propunerii legislative pentru abrogarea aliniatului (2) al articolului 79 din Legea nr.69 din 28 aprilie 2000, Legea educaţiei fizice şi sportului (rămase pentru votul final).

92.

Şedinţa comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului din 19 februarie 2009

03m10s

Video

 

 

Continuarea dezbaterilor asupra Proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2009 (anexa nr.3/23/02 - anexa nr.3/49).

93.

Şedinţa comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului din 17 februarie 2009

01m54s

Video

 

 

Dezbateri asupra Legii bugetului de stat pe anul 2009 (dezbateri generale - anexa nr.3/15, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei).

94.

Şedinţa Camerei Deputaţilor din 19 decembrie 2008

01m13s

Video

 

 

Alegerea preşedintelui Camerei Deputaţilor.

 

Depunerea jurământului de credinţă faţă de ţară şi popor de către deputaţi, în şedinţă solemnă.

2. Propuneri legislative iniţiate

Nr.
crt.

PL înregistrat la

Titlu

Stadiu

Camera
Deputaţilor

Senat

1.

4/2011

L270/2011

Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, republicată

la Senat

2.

45/2010

L316/2010

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.84/1995- Legea învăţământului

în reexaminare
la Senat

3.

115/2010

L343/2010

Propunere legislativă "Legea educaţiei naţionale"

la Senat

4.

137/2010

L675/2009

Proiect de Lege privind stimularea construcţiei de locuinţe sociale

respins
definitiv

5.

192/2010

L21/2010

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată în Monitorul Oficial nr.300 din 7 mai 2009

respinsă
definitiv

6.

244/2010

L44/2010

Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

respinsă
definitiv

7.

440/2009

L204/2009

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

respinsă
definitiv

8.

467/2010

L249/2010

Proiect de Lege privind declararea zilei de 15 ianuarie Ziua Culturii Naţionale

Lege 238/2010

9.

485/2011

L348/2011

Propunere legislativă privind reglementarea condiţiilor de punere pe piaţă a plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante, halucinogene, euforice, psihotrope şi derivaţilor acestora

pe ordinea de zi

10.

491/2010

L749/2010

Propunere legislativă privind finalizarea studiilor pentru absolvenţii programelor de studii/specializări, neautorizate sau acreditate

respinsă
definitiv

11.

529/2011

L679/2011

Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.1/05.01.2011 privind educaţia naţională

respinsă
definitiv

12.

537/2011

L724/2011

Propunere legislativă privind modificarea alin.(1) al art.77 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011

respinsă
definitiv

13.

566/2010

L357/2010

Propunere legislativă cu privire la numirea managerilor şi specialiştilor în consiliile de administraţie al regiilor autonome, companiilor sau societăţilor naţionale, instituţiilor publice ori al societăţilor comerciale, inclusiv al băncilor sau altor instituţii de credit, societăţilor de asigurare şi celor financiare

respinsă
definitiv

14.

593/2009

L395/2009

Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri

respins
definitiv

15.

664/2009

L416/2009

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.6 din 9 inuarie 2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.63/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

respinsă
definitiv

16.

672/2010

L448/2010

Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii, în vederea declarării -Zilei Naţionale de Rugăciune- ca sărbătoare legală nelucrătoare

respinsă
definitiv

17.

735/2011

L601/2011

Proiect de Lege privind construcţia şi modernizarea clădirilor destinate unităţilor de educaţie timpurie antepreşcolară

pe ordinea de zi

18.

744/2011

L541/2011

Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, cu modificările şi completările ulterioare

la comisii

19.

765/2010

L539/2010

Proiect de Lege pentru completarea art.134 alin.(1) din Legea nr.53/2003 -Codul Muncii

respins
definitiv

20.

783/2011

L155/2012

Propunere legislativă pentru completarea alin.(1) al art.264 din Legea educației naționale nr.1/2011

la Senat

3. Moţiuni semnate

Nr.
crt.

TITLU

INIŢIATORI

NR./DATA ÎNREG.

1.

Şeitan, un tsunami PD-L care înghite salariile, pensiile şi locurile de muncă ale românilor

Grupul parlamentar al alianţei PSD+PC

1 / 16-03-2010

2.

Programul naţional pentru agricultură şi dezvoltare al Guvernului Boc pe anul 2010: Falimentul fermierilor din România

Grupul parlamentar al alianţei PSD+PC

3 / 19-05-2010

3.

"Opriţi genocidul social!"

deputaţi şi senatori aparţinând grupurilor parlamentare ale Alianţei PSD+PC din Camera Deputaţilor şi Senat

1 / 08-06-2010

4.

Agricultorii români sufocaţi de importuri şi falimentaţi de politica agricolă a Guvernului Boc

deputaţi din Grupul parlamentar al alianţei PSD+PC

6 / 01-09-2010

5.

"Moţiunea României majoritare, moţiune populară"

deputaţi şi senatori aparţinând grupurilor parlamentare ale Alianţei Politice PSD+PC şi ale grupurilor parlamentare ale PNL din Camera Deputaţilor şi Senat

2 / 18-10-2010

6.

Legea privind salarizarea în anul 2011 - ultima "ţeapă" trasă românilor de guvernarea Băsescu-Udrea-Boc

deputaţi şi senatori aparţinând grupurilor parlamentare ale Alianţei Politice PSD + PC şi ale grupurilor parlamentare ale PNL din Camera Deputaţilor şi Senat.

4 / 15-12-2010

7.

"Legea salarizării guvernului iresponsabil"

deputaţi şi senatori aparţinând grupurilor parlamentare ale Alianţei Politice PSD + PC şi ale grupurilor parlamentare ale PNL din Camera Deputaţilor şi Senat.

5 / 16-12-2010

8.

"Codul Boc - salarii mici, şomaj mare, firme falimentate"

deputaţii şi senatorii aparţinând grupurilor parlamentare ale Partidului Social Democrat şi ale grupurilor parlamentare ale Partidului Naţional Liberal din Camera Deputaţilor şi Senat.

1 / 08-03-2011

9.

Sistemul sanitar din România: Alarmă de cod roşu

deputaţi ai Grupului Parlamentar al Partidului Social Democrat şi ai Partidului Naţional Liberal

1 / 02-05-2011

10.

Un flagel naţional - plantele etnobotanice

deputaţi ai Grupului Parlamentar al Partidului Social Democrat şi ai Partidului Naţional Liberal

3 / 31-05-2011

11.

Panglicile doamnei ministru Boagiu

deputaţi ai Grupului Parlamentar al Partidului Naţional Liberal şi ai Partidului Social Democrat

4 / 15-11-2011

12.

După 22 ani, Democraţia este în pericol.

deputaţii şi senatorii aparţinând grupurilor parlamentare ale Partidului Partidului Naţional Liberal şi ale grupurilor parlamentare Social Democrat din Camera Deputaţilor şi Senat

2 / 15-12-2011

13.

Opriți Guvernul șantajabil. Așa nu, niciodată!

deputaţii şi senatorii aparţinând grupurilor parlamentare ale Partidului Social Democrat şi ale grupurilor parlamentare ale Partidului Naţional Liberal din Camera Deputaţilor şi Senat.

1 / 18-04-2012

 

4. Întrebări şi interpelări adresate Guvernului

Interpelarea nr.2736B/08-02-2011 Spitalul comunal Vidra, jud.Vrancea.
Interpelarea nr.2737B/08-02-2011 Spitalul Orăşenesc Odobeşti, jud. Vrancea.
Interpelarea nr.3835B/29-11-2011 Formular stat salarizare personal sistem din învăţământ.
Interpelarea nr.3836B/29-11-2011 Proiectul de lege privind modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului 69/2000.

5. Proiecte de Lege şi propuneri legislative dezbătute de
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport

ANUL 2009  - RAPOARTE

         1. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare. (Plx. 394/ 2008)
2. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului, nr. 69/2000 (PL. x 84/2008)
         3.   Proiect de Lege pentru modificarea Legii educaţiei fizice şi sportului  nr. 69/2000 (PLx. 407/2008)
         4. Propunere legislativă pentru abrogarea alineatului (2) al articolului 79 din Legea nr. 69 din 28 aprilie 2000, Legea educaţiei fizice şi sportului. (Pl.x. 583/2008)
5. Proiect de Lege privind modificarea şi completarea art. 2 din Legea nr. 539/2001 pentru acordarea dreptului Editurii Academiei Române, Bibliotecii Academiei Române şi Casei Oamenilor de Ştiinţă de a obţine şi folosi mijloace extrabugetare.  (Plx. 669/2008)
6. Propunere legislativă privind stimularea elevilor olimpici. (Pl. x  91/2008)
7. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.96/2008 privind modificarea art.III alin.(1) lit.b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.29/2005 pentru modificarea Legii nr.290/2002 privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu Şişeşti” (PL – x 652/2008)
         8. Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.220/2007 privind creşterile salariale ce se vor acorda personalului didactic din învăţământ, salarizat potrivit Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic. (Plx 185/2008)
9. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.220 din 04 iulie 2007 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.11/2007 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului didactic din învăţământ, salarizat potrivit Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic (Plx 323/2008)
10. Proiect de Lege pentru aderarea României la Convenţia privind Institutul Universitar European de la Florenţa, semnată în 1972 şi revizuită în anul 1992. (Plx. 590/2008)
11. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 167/2008 pentru modificarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitoare la normarea activităţilor didactice şi de cercetare din învăţământul universitar de masterat şi din învăţământul universitar de doctorat (PL.x.  8/ 2009)
12. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 191/2008 pentru modificarea şi completarea Legii învăţământului nr. 84/1995 (PL.x.  13/2009)
13. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.156/2008 pentru completarea Legii învăţământului nr.84/1995  (PLx. 7/2009)
         14. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 141/2008 pentru modificarea Legii nr. 17/2007 privind educaţia tinerilor supradotaţi, capabili de performanţă înaltă.  (Plx. 3/2009)
15. Propunere legislativă privind BIBLIA în versuri pentru elevi (Pl.x  97/2009)
         16. Propunere legislativă privind introducerea şahului în şcoli (Pl.x. 96/ 2009)
         17.  Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.136/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru salarizarea personalului din învăţământ în anul 2008 (Pl.x. 22/2009)
18. Propunere legislativă privind trecerea unor terenuri din domeniul public al statului şi din administrarea Academiei de Studii Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”- Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Montanologie Cristian – Sibiu în domeniul public al oraşului Cisnădie, judeţul Sibiu  (Plx 343/2008)
19. Proiect de Lege privind acordarea unui ajutor financiar cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar acreditat, de stat şi privat, în vederea achiziţionării de haine (PL- x 164/2008)
         20. Proiect de Lege privind instituirea pensiei de fidelitate pentru cercetătorii ştiinţifici din sistemul Academiei Române (Plx 405/2008)
         21. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 150/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport (Plx 142/2009)
22. Propunere legislative privind formarea profesională şi pregătirea continuă a medicilor şi farmaciştilor (Pl 160/2002)
         23. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 134/2008 privind transmiterea unei suprafeţe de teren din proprietatea publică a statului şi administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu Şişeşti” – Staţiunea de Cercetare şi Dezvoltare Agricolă Suceava, în administrarea Ministerului Educaţiei şi Tineretului pentru Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, în scopul construirii unui laborator complex pentru controlul alimentelor (PL-x 62/ 2009)
         24. Propunere legislativă privind alocaţia de şcolarizare. (Plx 430/2008)
         25. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.178/2008 privind aprobarea achiziţionării unui teren de către Universitatea "Politehnica" din Timişoara. (PLx 152 /2009)
         26. Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2008 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 62/1999 privind înfiinţarea Unităţii Executive pentru Finanţarea Învăţământului Superior şi a Cercetării Ştiinţifice Universitare. (PL.x 155/2009)
         27. Propunere legislativă privind organizarea învăţământului teologic superior de cult islamic. (Pl.x.  66/2009)
28. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.24/2008 pentru modificarea alin.(2) al art.1 din Legea nr.509/2006 privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru preşcolari şi elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat şi confesional. (Pl.x.  130/2009)
         29. Raportul pe anul 2007 cu privire la Starea sistemului naţional de învăţământ (R25/2007)
         30. Raportul pe anul 2008 cu privire la Starea sistemului naţional de învăţământ (R24/2008)
         31. Propunere legislativă pentru acordarea de credite preferenţiale pentru studenţi. (Pl-x 71/2009)
         32. Cerere de reexaminare a Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/2007 privind reorganizarea şi funcţionarea  Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România (PLx. 673/2008/2009)
         33. Proiect de Lege privind înfiinţarea Institutului de Administrare a Afacerilor din municipiul Bucureşti  (PL.x. 657/ 2007)
         34. Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.5/2009 privind înfiinţarea Agenţiei de Credite pentru Studenţii din Instituţiile de Învăţământ Superior de Stat şi Particular Acreditate. (PLx.159/2.03.2009)
         35. Proiectul de Lege privind înfiinţarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Tehnice din România. (PLx.711/2007)
36. Raportul de activitate pe anul 2007  al Agenţiei Naţionale Antidoping (R2/2008)
37. Raportul de activitate pe anul 2008 al Agenţiei Naţionale Antidoping (R2/2009)
38. Propunere legislativă privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Medicină Veterinară (PLx.711/2007/2009)
39. Proiect de Lege privind aprobarea OUG 40/2009 pentru modificarea şi completarea Legii învăţământului nr. 84/1995 şi a Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic (PLx.248/2009)
40. Propunere legislativă privind asigurarea stagiului de practică universitară (PLx.208/2009)
         41. Proiect de Lege privind înfiinţarea Institutului Bancar Român din municipiul Bucureşti (PL.x. 565/2007)
         42. Propunere legislativă privind învăţământul superior (Pl. x. 276/2009)
         43. Propunere legislativă privind învăţământul preuniversitar (Pl. x. 277/2009)
         44. Propunere legislativă privind statutul personalului didactic (Pl. x. 278/2009)
         45. Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.65 din Ordonanţa Guvernului nr.57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică şi pentru modificarea art.52 din Legea nr.500/2002 privind finanţele publice (Pl.x. 326/2009)
46. Proiect de Lege privind stimularea elevilor care au primit distincţii la olimpiadele şcolare naţionale  (Pl.x. 315/2009)
47. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic (Pl.x. 333/2009)
         48. Cerere de reexaminare a Legii privind trecerea unor terenuri din domeniul public al statului şi din administrarea Academiei de Studii Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu - Şişeşti" - Institutul de Cercetare - Dezvoltare pentru Montanologie Cristian - Sibiu în domeniul public al oraşului Cisnădie, Judeţul Sibiu (PLx. 343/2008/2009)
         49. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.97/2009 pentru modificarea Legii învăţământului nr.84/1995 (PL.x. 411/2009)
50. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.63/2009 privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii a unor suprafeţe totale de teren de 2.534 m², proprietate publică a statului, din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice ,,Gheorghe Ionescu-Şişeşti” - Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Zootehnie Baloteşti, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. a obiectivului de investiţie „Fluidizare trafic pe DN 1 km 8+100 – km 17+100 şi Centura rutieră în zona de nord a municipiului Bucureşti – obiect 5B – Extindere la 4 benzi a Centurii Rutiere a municipiului Bucureşti pe sectorul cuprins între km 2+400 şi intersecţia cu DN 2”  (PL-x  385/2009)
         51. Propunere legislativă pentru completarea Articolului 170 din Legea învăţământului nr.84/1995 (Pl.x. 371/2009)
         52. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii învăţământului nr. 84 din 24/07/1995 (Pl.x. 370/2009)
         53. Proiect de Lege pentru acceptarea Acordului dintre Republica Albania, Republica Austria, Republica Bulgaria, Bosnia şi Herţegovina, Republica Croaţia, Republica Cehă, Republica Ungară, Republica Macedonia, Muntenegru, Republica Polonă, România, Republica Serbia, Republica Slovacă şi Republica Slovenia pentru promovarea cooperării în domeniul învăţământului superior în cadrul Programului de schimburi pentru studii universitare în Europa Centrală (CEEPUS II), revizuit de Comitetul Mixt al Miniştrilor, în 16 martie 2007, la Zagreb, Republica Croaţia (PL.x. 488/2009)
         54. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.22/2009 privind stabilirea cuantumului minim al taxelor de şcolarizare, în valută, a cetăţenilor care studiază pe cont propriu în România, din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, precum şi din cele care nu fac parte din Spaţiul Economic European şi din Confederaţia Elveţiană (PLx. 570/2009)
         55. Propunere legislativă "Legea sponsorizării sportivilor minori cu aptitudini" (Pl.x. 582/2009)
         56. Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.168/2008 pentru completarea art.10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.87/2008 privind dotarea cu calculatoare tip desktop a unităţilor în care se desfăşoară învăţământ liceal şi profesional de stat. (Pl.x. 156/2009)
         57. Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.87/2008 privind dotarea cu calculatoare tip desktop a unităţilor în care se desfăşoară învăţământ liceal şi profesional de stat (Pl.x. 559/2008)
58. Proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr.35/2007 privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ (PL-x 550/2009)
         59. Propunere legislativă privind Programul Naţional „UN LAPTOP PENTRU FIECARE ELEV ŞI PENTRU FIECARE CADRU DIDACTIC DIN ROMÂNIA” (Pl. x. 773/2006)
ANUL 2009  - AVIZE

         60.Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate şi panificaţie pentru elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat cu program normal de 4 ore. (PLx 606/2008)
61. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.307/2004 privind exercitarea profesiei de asistent medical şi a profesiei de moaşă, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România. (Pl.x. 699/2008)
62. Propunere legislativă privind Programul naţional pentru asigurarea locurilor de muncă în localităţile în care acestea au fost desfiinţate în perioada 1990-2008. (Pl.x. 621/2008)
63. Proiect de Lege privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca în domeniul public al comunei Jucu şi în administrarea Consiliului local al comunei Jucu, judeţul Cluj. (PL.x 587/ 2008)
64. Propunere legislativă pentru construirea de creşe şi grădiniţe. (Pl.x. 580/2008)
65. Proiect de lege pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2008 privind nivelul salariilor de bază şi al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II si III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane careocupă funcţii de demnitate publică, precum şi unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale (PL.x  694/2008)
66. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 112/2008 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2008 (Plx 627/2008)
66. Proiect Legii bugetului de stat pe anul 2009. (Plx. 44/2009)
67. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale  (Pl.x. 43/2009)
         68. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.96/2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-VIII din învăţământul de stat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat cu program normal de 4 ore (PL.x. 69/2009)
69. Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 120/2008 privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării în administrarea Academiei Române (PL.x  57/ 2009)
         70. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.157/2008 pentru reglementarea unor măsuri privind datoria publică în scopul aplicării art.14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.64/2007 privind datoria publică (PL.x. 121/2009)
         71. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 186/2008 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2008 (PLx 163/2009)
         72. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România (PL.x. 174/2009)
         73. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.4/2009 privind reglementarea unor măsuri în domeniul bugetar (PL-x 213/2009)
74. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 263 din 19.07.2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor (Plx. – 186/2009)
75. Proiect de Lege pentru aprobarea OUG nr. 31/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar. (Plx. 261/2009)
         76. Propunere legislativă privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşei (Pl.x 270/2009)
         77. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 334 din 31 mai 2002 privind bibliotecile (Pl.x 316/2009)
78. Propunere legislativă privind acordarea unor drepturi salariale specifice personalului nedidactic din învăţământ  (Pl. x. 390/2009)
79. Proiect de Lege privind protecţia minorilor ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate (PL-x 374/2009)
80. Propunere legislativă privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale a României pentru UNESCO  (Pl. x. 366/2009)
81. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2009 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2009  (Pl. x. 398/2009)
82. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.88/2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii  (PL x. 510/2009)
83. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.18/2009 privind organizarea şi funcţionarea rezidenţiatului  (PL.x. 541/2009)
84. Proiect de Lege pentru modificarea alin.(3) al art.12 din Legea fondului funciar nr.18/1991 (PL.x. 589/2009)
85. Proiect pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.101/2009 referitoare la stabilirea unor măsuri privind absolvirea instituţiilor de formare profesională iniţială din Ministerul Administraţiei şi Internelor (PL.x. 595/2009)

ANUL 2010 - RAPOARTE

         86. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.10/2009 privind dreptul studenţilor înmatriculaţi la formele de învăţământ la distanţă sau cu frecvenţă redusă de a continua studiile la programe de studii de licenţă autorizate să funcţioneze provizoriu sau acreditate. (PLx. 620/2009)
         87. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.27/2009 pentru modificarea art.8 din Legea nr.157/2004 privind instituirea bursei speciale "Guvernul României" pentru formarea managerilor din sectorul public (PLx. 571/2009)
         88. Propunere legislativă pentru înfiinţarea Direcţiei pentru medicină sportivă în cadrul Ministerului Tineretului şi Sportului şi pentru adoptarea unor măsuri privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Medicină Sportivă, a policlinicilor teritoriale şi a cabinetelor de Medicină Sportivă (Pl.x. 636/2009)
         89. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.1251/2005 privind unele măsuri de îmbunătăţire a activităţii de învăţare, instruire, compensare, recuperare şi protecţie specială a copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educative speciale din cadrul sistemului de învăţământ special şi special integrat (PLx 649/2009)
         90. Proiect de Lege privind transmiterea unor suprafeţe de teren pentru realizarea proiectului "Dezvoltarea şi modernizarea Aeroportului Internaţional Iaşi" (PL-x 611/2009);
         91. Proiectului de Lege privind transmiterea unor suprafeţe de teren pentru realizarea proiectului "Dezvoltarea şi modernizarea Aeroportului Internaţional Iaşi" (PL-x 621/2009)
         92. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe. (Pl-x. 640/2009)
         93. Proiect de Lege privind aprobarea Programului naţional pentru modernizarea terenurilor  de sport din cadrul unităţilor de învăţământ  (PL.x  501/2009)
         94. Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Cipru privind recunoaşterea reciprocă a calificativelor obţinute în învăţământul superior pentru continuarea studiilor în instituţii de învăţământ superior din cele două ţări, semnat la Bucureşti la 22 mai 2009  (PL.x. 321/2010)
         95. Propunere legislativă pentru modificarea alin.(2) al articolului 67 din Ordonanţa Guvernului nr.57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică. (Pl.x. 162/2010)
         96. Proiect de Lege privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului şi din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" - Staţiunea de Cercetare Dezvoltare Agricolă Suceava în domeniul public al municipiului Suceava şi în administrarea Consiliului Local al municipiului Suceava, judeţul Suceava (PL-x 524/2009)
97. Proiect de Lege privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului şi din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" -Staţiunea de Cercetare -Dezvoltare Agricolă Suceava în domeniul public al municipiului Suceava şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Suceava, judeţul Suceava (PL-x 574/2009)
         98. Proiect de Lege privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii a unor suprafeţe de teren, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti"- Institutul de Cercetare - Dezvoltare pentru Montanologie Cristian-Sibiu, respectiv din administrarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor Palas - Constanţa, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a obiectivului de investiţie "Varianta de ocolire a municipiului Sibiu", respectiv a obiectivului de investiţie "Varianta de ocolire a municipiului Constanţa" (PL-x 564/2009)
         99. Proiectul de Lege privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli. (PL.x. 227/2010)
         100. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe în şcoli (PL.x. 330/2010)
         101. Proiectul de Lege pentru modificarea anexelor nr.2 şi 3 la Legea nr.200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România (PL.x. 559/2009)
         102. Propunerii legislativă pentru modificarea art.7 alin.(1) lit. c) şi d) din Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic (Pl.x.  374/2010)

ANUL 2010  - AVIZE

         103. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.105/2009 privind unele măsuri în domeniul funcţiei publice, precum şi pentru întărirea capacităţii manageriale la nivelul serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale şi ale altor servicii publice, precum şi pentru reglementarea unor măsuri privind cabinetul demnitarului din administraţia publică centrală şi locală, cancelaria prefectului şi cabinetul alesului local. (PL.x 709/2009)
104. Proiectul de Lege privind medicina şcolară  (PL.x 625/2009)
105. Proiectul de Lege pentru completarea articolului 13 din Legea nr.179/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea institutelor de teorie politică şi educaţie democratică. (PL.x 628/2009)
106. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. (Pl.x. 655/2009)
         107. Proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2010. (PLx 721/2009)
         108. Propunerii legislative privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România AVIZ (Pl.x. 92/2010);
         109.  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.9/2010 privind aprobarea Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanţate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României (PL.x 296/2010)
         110. Proiectul de Lege pentru instituirea sărbătorii limbii tătare  (PL.x 256/2010)
         111. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii Bibliotecilor nr.334/2002, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.422/2002. (Pl.x. 276/2010)
         112. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.58/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal şi alte măsuri financiar-fiscale AVIZ (PL.x 409/2010);
         113. Propunere legislativă pentru modificarea alin.(3¹) şi (3²) ale art. 29 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 şi ale Legii nr.169/1997 (Pl.x 391/2010)
         114. Proiectul de Lege pentru completarea art.54 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.109/2005 privind transporturile rutiere (PL.x 393/2010)

ANUL 2011 - RAPOARTE

         1. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.132/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.132/1999 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor RAPORT COMUN (PL-x 1/2011)
         2. Propunere legislativă pentru completarea art.127 din Legea învăţământului nr.84/1995 RAPORT (Pl.x 47/2011)
         3. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea art.74, art.75, art.76, din Legea nr.84(r2) din 24/07/1995 republicată privind Legea învăţământului RAPORT (Pl.x 44/2011)

ANUL 2011  - AVIZE

         1. Propunere legislativă  privind acordarea tichetelor pentru carte AVIZ (Pl.x 705/2010)
         2. Propunerii legislative  privind acordarea tichetelor pentru cultură şi sport AVIZ (Pl.x 704/2010)
         3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.92/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.9/2010 privind aprobarea Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanţate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României, precum şi pentru reglementarea unor măsuri privind majorarea capitalului social al Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii S.A.-I.F.N. AVIZ (PL.x 842/2010)
         4. Propunere legislativă  privind organizarea şi desfăşurarea studiilor postuniversitare de formare profesională în specialitate, medicină şi medicină dentară AVIZ (Pl.x 781/2010)
         5. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.263 din 19 iulie 2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor, cu modificările şi completările ulterioare AVIZ (Pl.x. 49/2011)
         6. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2010 privind unele măsuri financiar-bugetare AVIZ (PL.x 82/2011)
         7. Propunere legislativă privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor de creştere, îngrijire şi educare a copiilor în vârstă de 0-3 ani AVIZ (Pl.x. 66/2011)
8. Propunere legislativă pentru modificarea alineatului (21) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997 AVIZ (Plx. 92/2011)
         9. Proiectul de Lege pentru completarea art.66 din Legea nr.168/1999 privind soluţionarea conflictelor de muncă AVIZ (PLx. 139/2011)

Anul 2012 - RAPOARTE

1. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.96 alin.(3) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011. Plx. 615/2011.
2. Propunere legislativă privind completarea Legii nr.1/2011 privind educaţia naţională. Plx. 641/2011.
3. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.1/2011 privind Legea educaţiei naţionale. Plx. 642/2011.
4. Cererea de reexaminare asupra Legii pentru modificarea şi completarea Legii învăţământului nr.84/1995, ca urmare a DCC nr. 1595/14 decembrie 2011. PLx. 45/2010/2012. Raport comun + Raport comun suplimentar
         5. Propunerea legislativă pentru completarea alin.(1) al art.264 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011. Plx. 783/2011.
6.  Proiectul de Lege privind înfiinţarea Universităţii Agora din municipiul Oradea, judeţul Bihor. PLx. 773/2011.
7.  Proiectul de Lege privind înfiinţarea Universităţii „Sapienţia” din municipiul Cluj-Napoca, judeţul Cluj. PLx. 774/2011.
         8. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.21/2012 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011. PLx 237/2012.
9. Propunere legislativă pentru modificarea art.12 din Legea nr.288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.614/7 iulie 2004. Plx. 133/2012.
10. Propunere legislativă pentru completarea art.68 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011. Plx. 136/2012.
11. Propunere legislativă privind completarea Legii nr.1/2011 privind educaţia naţională. Plx. 128/2012.
12. Propunere legislativă privind completarea Legii nr.1/2011 privind educaţia naţională. Plx. 129/2012.
13. Proiect de Lege pentru accesul gratuit în muzee al preşcolarilor şi şcolarilor din învăţământul primar. PLx. 113/2012.
14. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.89/2011 pentru abrogarea şi modificarea unor acte normative. PLx. 31/2012.
15. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 151/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2008 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învăţământ. PL-x 199/2009.
16. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor. PLx. 75/2011.
17. Proiect de Lege pentru modificarea art.1 din Legea nr.239/2002 privind înfiinţarea Universităţii „Titu Maiorescu” din Bucureşti. Plx 64/2012.
18. Proiect de Lege privind construcţia şi modernizarea clădirilor destinate unităţilor de educaţie timpurie antepreşcolară. PLx. 735/2011.
19. Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă nr.24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli. Plx. 433/2011.
20. Propunere legislativă privind introducerea ţinutei şcolare obligatorii în învăţământul general obligatoriu, liceal şi profesional de stat şi particular. Plx. 156/2012.
21. Cererea de reexaminare asupra Legii pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, ca urmare a DCC nr. 681/27 iunie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.477/12 iulie 2012.  Plx. 239/2011/2012.
22. Propunere legislativă pentru înfiinţarea Institutului de Studii Diplomatice "Grigore Gafencu". Plx 317/2012.
24. Propunere legislativă privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al Municipiului Călăraşi şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Călăraşi, judeţul Călăraşi, pentru realizarea unui campus universitar pentru Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti - Filiala Călăraşi. Plx. 300/2012.
25. Cererea de reexaminare asupra Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 73/2010 pentru modificarea Legii învăţământului nr. 84/1995. Plx. 588/2010.
         26. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1/2011 Legea Educaţiei Naţionale. Plx. 408/2012.
27. Raportul de activitate pe anul 2011 al Agenţiei Naţionale Anti-Doping. R18/2012.
         28. Raport privind starea învăţământului superior în anul 2011. Raport privind starea sistemului preuniversitar în anul 2011. R4/2012.

Anul 2012 - AVIZE

1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.96/2011 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2011. PLx. 650/2011.
2. Proiect de Lege pentru completarea art.141 alin.(2) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal. PLx 747/2011.
         3. Proiect de Lege privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului şi din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" - Institutul de Cercetare - Dezvoltare pentru Legumicultură şi Floricultură Vidra în domeniul public al Comunei Vidra, judeţul Ilfov şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Vidra, în vederea reconstituirii dreptului de proprietate. PLx 707/2011.
4. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare. Plx. 11/2012.
         5. Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.75/1994 privind aprobarea drapelului României, intonarea imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu stema României de către autorităţile şi instituţiile publice. PLx. 14/2012.
         6. Propunere legislativă privind completarea Legii nr.75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu stema României de către autorităţile şi instituţiile publice. Plx. 22/2012.
         7.  Propunere legislativă privind exercitarea profesiunii de kinetoterapeut, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Kinetoterapeuţilor din România. Pl 587/2003.
8. Proiect de Lege privind protecţia copiilor ai căror părinţi sunt plecaţi temporar în străinătate. PLx. 100/2012.
9. Proiect de Lege privind acordarea de pachete alimentare pentru elevii din învăţământul obligatoriu de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private. PLx. 152/2012.
10. Proiect de Lege privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului şi din administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet, judeţul Dâmboviţa în domeniul public al comunei Corbii Mari, judeţul Dâmboviţa, şi în administrarea Consiliului local al Comunei Corbii Mari, judeţul Dâmboviţa. PLx. 153/2012.
11. Proiect de Lege pentru completarea art.31 din Ordonanţa Guvernului nr.25/2006 privind întărirea capacităţii administrative a Oficiului Român pentru Drepturile de Autor. PLx. 170/2012.
12. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.32/1994 privind sponsorizarea. PLx. 181/2012.
13. Proiect de Lege privind modificarea şi completarea articolului 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.96 din 2002, privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat, modificat şi completat. PLx. 188/2012.
14. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.151/2010 privind serviciile specializate integrate de sănătate, educaţie şi sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist şi cu tulburări de sănătate mintală asociate. PLx. 213/2012.
15. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei nr.18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului. Plx. 229/2012.
16. Propunere legislativă privind statutul artistului în România, exercitarea profesiei de artist, precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Artiştilor din România. Plx. 231/2012.
17. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.6/2012 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului. PLx. 240/2012.
18. Proiect de Lege privind transmiterea unor suprafeţe de teren de 645 mp aflate în domeniul public al statului, din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice" Gheorghe Ionescu-Şişeşti "- Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor Palas-Constanţa, în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România -S.A. a obiectivului de investiţii " Varianta de ocolire a municipiului Constanţa". PLx. 245/2012. 
19. Propunerea legislativa privind transmiterea unor terenuri din domeniul privat al statului şi din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti "- Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Fundulea în domeniul privat al Oraşului Fundulea, judeţul Călăraşi şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Fundulea, Judeţul Călăraşi, în vederea realizării obiectivului privind dezvoltarea economică a Oraşului Fundulea. Plx. 262/2012.
20. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe. PLx. 395/2012.
21. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.7 din 19 ianuarie 2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural, aprobată prin Legea nr.71/2007. Plx. 419/2012.
22. Propunere legislativă pentru modificarea art.6 din Legea nr.263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor. Plx. 322/2012.
23. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.9/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.96/2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-VIII din învăţământul de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore. PLx. 413/2012.
24. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.13/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012. PLx 429/2012.

 

6. PARTICIPĂRI LA CONFERINŢE
 
I. Activitate desfăşurată în calitate de preşedinte al Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
1. Participări la acţiuni interne

- 2009 –

         - Conferinţa de lansare a proiectelor strategice privind viitorul învăţământului superior românesc, 19 martie 2009, Bucureşti
- Reuniunea de lansare a Proiectului „Building Bridges between EHEA and EQF/ Crearea unor verigi de legătură între Spaţiul European al Învăţământului Superior şi Cadrul European al Calificărilor”, 2 aprilie 2009, Bucureşti
- Forumul UNESCO pentru Învăţământ Superior din Regiunea Europeană  UNESCO „Acces, Valori, Calitate şi Competitivitate”, 21 – 24 mai 2009, Bucureşti       - Întâlnire cu reprezentanţii Băncii Mondiale referitoare la Strategia Ţărilor Partenere pentru România, 25 mai 2009, Bucureşti
- Conferinţa cu tema „starea actuală a sistemului de evidenţă a studenţilor din România. Etape de realizare şi implementare a Registrului Matricol Unic (RMU)”, 11 – 12 iunie 2009, Bucureşti
- Al IV-lea Congres al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România,  15 – 17 octombrie 2009, Timişoara
- Conferinţa intitulată „Eveniment Public de Prezentare a metodologiei Generale de Evaluare a Cercetării Ştiinţifice în Universităţi”, 23 octombrie 2009, Bucureşti
- Simpozion cu tema „Cercetare, dezvoltare şi inovare – soluţii pentru dezvoltarea economică şi socială”, 19 noiembrie 2009, Bucureşti

- 2010 –

         - Conferinţa cu tema „Asigurarea calităţii în învăţământul superior din România”, 14 ianuarie 2010, Bucureşti
- Conferinţa Naţională a Rectorilor, 3-4 februarie 2010, Bucureşti. Alocuţiune pe tema: Misiunea universităţilor. Aşteptările privind noua Lege a Educaţiei Naţionale
- 1st International and National Advisory Board Meeting of the Cluster of Strategic Projects in the Reform Process of Higher Education in Romania, 4-5 februarie 2010, Bucureşti
- Întrunirea Consiliului Naţional al Rectorilor, 26 martie 2010, Bucureşti
- Conferinţa Naţională a Învăţământului Superior, 29 martie 2010, Bucureşti
- Participare la dezbaterea „Social Inclusion – Matching Needs and Goals: The Case of Employment Policy”,  7 mai 2010, Bucureşti
- Conferinţa Naţională a Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior, 13 – 15 mai 2010, Bucureşti
- Conferinţa „Cyber Defense Within the Context of the New NATO Strategic Concept”, 2 iunie 2010, Bucureşti
- Întâlnire cu domnul Jerzy Buzek, Preşedintele Parlamentului European, cu ocazia vizitei oficiale în România, 9 iunie 2010, Bucureşti
- Cea de-a 5-a ediţii a Forumului Internaţional „SĂNĂTATE 2010”, 27 septembrie 2010, Bucureşti
- Dezbatere referitoare la condiţiile în care se deschide anul şcolar 2010-2011, organizată de Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a Camerei Deputaţilor, septembrie 2010, Bucureşti
- Expoziţia realizărilor cercetării româneşti – Salonul Cercetării 2010, Expoziţia Internaţională de Invenţii, Cercetare Ştiinţifică şi Tehnologii Noi – INVENTIKA – 2010, organizate la Târgul Tehnic Internaţional Bucureşti, 6 – octombrie 2010, Bucureşti
- Conferinţa internaţională „Europe competitive and resilient – the way ahead for economic governance in Europe an East to West perspective”, organizată de Institutul Aspen România, 7-9 octombrie 2010, Bucureşti
- Conferinţa „Europa încotro? Soluţiile economice ale stângii” susţinută de domnul Gerhard Schroeder, cancelar al Germaniei în perioada 1998- 2005, 15 octombrie 2010, Bucureşti
- Gala premiilor în Educaţie 2010, 3 noiembrie 2010, Bucureşti
- Ceremonia de decernare a titlului de Doctor Honoris Causa din partea Universităţii Bucureşti domnului Jose Manuel Baroso, Preşedintele Comisiei Europene, 8 noiembrie 2010, Bucureşti
- Reuniune organizată cu ocazia aniversării a 20 de ani de la aderarea României la Convenţia UNESCO pentru protejarea patrimoniului Mondial, Cultural şi Natural, organizată de Ministerul Afacerilor Externe, 16 noiembrie 2010, Bucureşti
- Dezbaterea cu tema „Strategia Europa 2020 pentru Educaţie: oportunităţi şi responsabilităţi pentru România” organizată cu ocazia vizitei Comisarului European pentru Educaţiei, Cultură, Multilingvism şi Tineret, doamna Androulla Vassiliou, 26 noiembrie 2010, Bucureşti

- 2011 -

         - Dezbatere cu tema „Structura anului şcolar”, organizată de Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a Camerei Deputaţilor, februarie 2011, Bucureşti
- Dezbatere cu tema Programul „Cornul şi laptele”, organizată de Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a Camerei Deputaţilor, februarie 2011, Bucureşti
- Conferinţa „Strategia Europa 2020: obiective şi priorităţi naţionale de reformă”, 10 martie 2011, Bucureşti
- Întâlnire cu doamna Irina Bokova – Director general al UNESCO, 27 aprilie 2011, Bucureşti
- Conferinţa Naţională a Rectorilor, 20 mai 2011, Bucureşti. Cuvânt salut
- Conferinţa „Abordări europene în asigurarea calităţii”, organizată de ARACIS, 26-27 mai 2011, Bucureşti. Cuvânt salut
- Dezbaterea cu tema: „Protecţia copiilor în mediul real şi virtual”, organizată de Comisia pentru egalitate de şanse din Senatul României, 8 iunie 2011, Bucureşti
- Dezbatere publică cu tema: „Sportul românesc – scurtul drum de la performanţă la faliment”, organizată de Uniunea Social-Liberală (USL), 15 iunie 2011, Bucureşti
- Bucharest International Forum, organizat de Primăria Generală a Municipiului Bucureşti şi Forum Invest, 11 iulie 2011, Bucureşti
- Întâlnire cu Excelenţa Sa, domnul Emil Constantinescu, fost Preşedinte al României, şi cu reprezentanţi ai Comitetului director pentru Europa şi Asia Centrala al organizaţiei Habitat for Humanity, 20 septembrie 2011, Bucureşti
- Participare inaugurare Casa Olimpică şi Muzeul Sportului, 27 septembrie 2011, Bucureşti
- Dezbatere cu tema „Examenul naţional de bacalaureat”, organizată de Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a Camerei Deputaţilor, septembrie 2011, Bucureşti
- Festival Internaţional al Viei şi Vinului „Bachus”, 30 septembrie – 2 octombrie 2011, Focşani

- 2012 -

- Conferinţa „România în UE. Cinci ani de la aderare”, organizată de Ministerul Afacerilor Externe şi Ministerul Afacerilor Europene, 2 februarie 2012
- Festivitatea de inaugurarea noului sediu al Bibliotecii Centrale, organizată de Universitatea Politehnica din Bucureşti, 9 martie 2012
- Masa rotundă cu tema „Inovarea durabilă, pilon fundamental al dezvoltării socio-economice a României”, organizată de Autoritatea Naţională pentru cercetare Ştiinţifică, Fondul Social European, Ministerul Administraţiei şi Internelor, 21 martie 2012
- Cea de-a VIII-a ediţie a Conferinţei Ministeriale a Procesului Bologna împreuna cu cea de-a treia ediţie a Bologna Policy Forum, organizate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului în colaborare cu , 26-27 aprilie 2012
- Conferinţa „Ziua învăţământului”, organizată de ARACIS în cadrul Programului Operaţional Sectorial pentru dezvoltarea resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării bazate pe cunoaştere” – Proiectul „Asigurarea calităţii în învăţământul masteral internaţionalizat:dezvoltarea cadrului naţional în vederea compatibilizării cu Spaţiul European al Învăţământului Superior”, 16 mai 2012, Bucureşti. Cuvânt salut
- Lucrările Comisiei pentru Cultură, Ştiinţă, Educaţie şi Mass-media a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), 29 mai 2012, Bucureşti. Alocuţiune cu privire la priorităţile legislative ale Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a Camerei Deputaţilor
- Participare festivitate Ziua Naţională a Statelor Unite ale Americii, 4 iulie 2012
- Participare festivitate de prezentare a Echipei Olimpice a României ce va participa la cea de-a XXX-a ediţie a Jocurilor Olimpice de Vară de la Londra, 19 iulie 2012

2. Participări la acţiuni externe 

- Conferinţa Mondială UNESCO pentru Învăţământ Superior, 5 – 8 iulie 2009, Paris (Franţa)
- Conferinţa Internaţională privind specificitatea şi autonomia sportului în Uniunea Europeană, organizată de Comitetul Olimpic Internaţional (IOC) şi de Federaţia Internaţională de Fotbal (FIFA), 20 - 21 octombrie 2009, Budapesta (Ungaria)
- Reuniunea Comisiilor pentru ştiinţă şi inovare din parlamentele statelor membre ale Uniunii Europene, 25 martie 2010, la Madrid (Spania)
- Vizită de lucru în cadrul proiectului „Asigurarea calităţii în învăţământul superior din România în context european. Dezvoltarea managementului calităţii academice la nivel de sistem şi instituţional”, 19 – 26 septembrie 2010, Finlanda - Suedia-Norvegia
- Reuniunea Preşedinţilor Comisiilor de Cercetare şi Inovare din statele membre ale Uniunii Europene, 17 - 18 octombrie 2010, la Bruxelles (Belgia)
- Forumul Ştiinţific Mondial, organizat de Academiei de Ştiinţe din Ungaria, în colaborare cu UNESCO, Consiliul Internaţional pentru Ştiinţă (ICSU), Asociaţia Americană pentru Dezvoltarea Ştiinţei (AAAS), Academia de Ştiinţe pentru Dezvoltarea Mondială (TWAS), Consiliul Consultativ al Academiilor Europene de Ştiinţă (EASAC) şi Academia de Ştiinţe din Brazilia, 16-19 noiembrie 2011, Budapesta. Tema: Schimbarea imaginii ştiinţei: provocări şi oportunităţi
Material prezentat: Despre competenţă/ About competences


II. Activitate desfăşurată în calitate de preşedinte al Grupului Ecumenic de Rugăciune din Parlamentul României

         întâlniri săptămânale – dezbaterea unor teme de interes: Valenţele postului la creştini, Învierea Domnului, săptămâna Luminată, dezbaterea codurilor civile, avortul versus dreptul la viată, Sfinţii Constantin şi Elena, Unitate în Diversitate, misiunea caritativă a bisericii, Păcat originar, Sfânta Maria, Geneza Big Bang-ului, Sfinţi şi sfinţenie, valoarea vieţii în preceptele biblice, sisteme electorale religioase si politice, Sfinţii Mihail şi Gavril, tradiţii de Crăciun, Sfinţii Trei Ierarhi, Viaţa trăită în ascultarea lui Dumnezeu, Pocăinţa, învăţământul religios, postul Paştelui, mila, milostivenie, solidaritate, Duminica Floriilor, Sfântul Gheorghe, Ziua tatălui, despre educaţie religioasa în legile educaţiei, Înălţarea Domnului, Sfinţii Petru şi Pavel, Înălţarea Sfintei Cruci.
- organizarea de evenimente internaţionale: Micul Dejun cu Rugăciune  

1. Participări la acţiuni interne 

         - Întâlnirea Grupului Ecumenic de Rugăciune cu Preafericitul Părinte Dr. Daniel Ciobotea, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române - 18 mai 2009, la Palatul Patriarhal.
- Seminar organizat de Grupul Ecumenic de Rugăciune din Parlamentul României împreună cu Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a Camerei Deputaţilor şi Pointman Ledership Institute. Tema: Conducerea Fundamentată pe Principii  - Importanţa caracterului - 9 decembrie 2009
- Conferinţa internaţională „Micul Dejun cu Rugăciune”, dezbaterea cu tema „Criza familiei în epoca contemporană”, 9 – 11 decembrie 2009, Bucureşti. Material prezentat: Criza familiei în epoca contemporană
- Sesiunea aniversară consacrată împlinirii a 90 de ani de la stabilirea relaţiilor diplomatice între România şi Sfântul Scaun, 7 decembrie 2010, Bucureşti
- Conferinţa internaţională „Micul Dejun cu Rugăciune”, dezbaterea cu tema: „Valori creştine în politică”, 8-10 decembrie 2010. Material prezentat: Valori creştine în politică
- Conferinţa internaţională „Micul Dejun cu Rugăciune”, dezbaterea cu tema: „Statul şi Biserica”, 7-9 decembrie 2011. Material prezentat: Relaţia Stat  - Biserică
- Concert extraordinar de Paşti „Cristos a înviat”, Sala Nicolae Iorga, Palatul Parlamentului,  Bucureşti, 12 aprilie 2011
- Simpozionul internaţional cu tema „Libertatea de conştiinţă şi de credinţă” şi cel de-al 7-lea Congres anual al ECPM, organizate de Grupul Ecumenic de Rugăciune din Parlamentul României şi European Christian Political Movement (ECPM). Palatul Parlamentului, Bucureşti, 23-25 iunie 2011
- Participare la Concertul de Paşti, organizat de Arhiepiscopia Tomisului -  Sala Mihail Jora a Societăţii Naţionale de Radiodifuziune, 03 aprilie 2012

 

2. Participări la acţiuni externe 

         - Cea de-a 16-a Adunare Generală a Uniunii Interparlamentare a Ortodoxiei, 24 – 28 iunie 2009 Belgrad (Serbia) Tema: Criza economică globală şi impactul său asupra tradiţiilor sociale, spirituale şi culturale europene. Rolul ortodoxiei.  Material prezentat: Misiunea caritativă a bisericii/ The philanthropically mission of the Church 
- Conferinţa internaţională anuală a Uniunii Interparlamentare a Ortodoxiei, organizată de către Fundaţia Internaţională a Unităţii Naţiunilor Creştin Ortodoxe (IFUOCN), 9 – 12 februarie 2010 Tripoli (Liban). Tema: Valorile culturale şi spirituale tradiţionale ca bază ale dezvoltării durabile. Material prezentat: Dezvoltarea fără Dumnezeu nu este durabilă/ The Development without God is not sustainable
- Micul Dejun cu Rugăciune European organizat de către Parlamentul European, 30 noiembrie - 2 decembrie 2010, Bruxelles (Belgia)
- Participare la cea de-a XVII-a Conferinţă internaţională anuală a Adunării Generale a Uniunii Interparlamentare a Ortodoxiei (AIO), organizată de către Fundaţia Internaţională a Unităţii Naţiunilor Creştin Ortodoxe (IFUOCN) cu sprijinul Parlamentului Republicii Croaţia, 14 -17 februarie 2011, Dubrovnik, (Croaţia). Tema „Rezultatul proiectului multicultural în Europa contemporană şi problemele identităţii spirituale ale popoarelor”. Material prezentat: Identitatea spirituală a Europei/ Spiritual identity Of Europe
- Pelerinaj la Muntele Athos – 4 – 8 mai 2011. Pelerinajul s-a desfăşurat cu sprijinul şi binecuvântarea Patriarhiei Române. Supranumit şi Grădina Maicii Domnului, spaţiul sacru al Muntelui Ahtos este un simbol puternic pentru întreaga ortodoxie, unul dintre cele importante centre spirituale ale Europei. Muntele este o regiune cu un statut special şi poate fi vizitat zilnic de un număr limitat de pelerini, pe baza unui permis special. Pe Muntele Athos se află două sfinte lăcaşuri româneşti, schiturile Prodromu şi Lacu. Acolo vieţuiesc actualmente aproape 200 de călugări români. Întâlniri şi vizite: Careia, capitala Sfântului Munte Athos, cu Mănăstirea Protatul, Mănăstirea Marea Lavră (greacă: Μεγίστης Λαύρας), Stareţ: Preacuviosul Părinte Efrem, Mănăstirea Vatopedu (greacă: Βατοπαιδίου), Mănăstirea Iviru (greacă: Ιβήρων), Mănăstirea Cutlumuş (greacă: Κουτλουμουσίου), Mănăstirea Xiropotamu (greacă: Ξηροποτάμου), Mănăstirea Caracalu (greacă: Καρακάλλου), Mănăstirea Filoteu (greacă: Φιλοθέου), Mănăstirea Stavronichita (greacă: Σταυρονικήτα), Schitul Sfântul Andrei, Schitul Sfântul Ilie, Schitul Podromu, Stareţ: Preacuviosul Părinte Atanasie, Schitul Lacu ( greacă : Lakkoskete ), Chilia Buna Vestire,  Stareţ: Preacuviosul Părinte Ştefan, Coliba Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil, Frate Gabriel, Coliba Sfântul Gheorghe, Stareţ: Preacuviosul Părinte Petroniu.
- Participare la cea de-a XVIII-a Conferinţă internaţională anuală a Adunării Generale a Uniunii Interparlamentare a Ortodoxiei (AIO), 21 -24 iunie 2011, Paris (Franţa). Tema: Valorile religioase în contextul realităţilor crizei economice. Material prezentat: Globalizarea - provocarea începutului de mileniu/ Globalization - The challenge at the beginning of the millennium
- Cea de-a 60-a reuniune a „Micului Dejun Naţional cu Rugăciune”, organizat de Congresul Statelor Unite ale Americii - Washington D.C., Statele Unite ale Americii, 31 ianuarie -3 februarie 2012

 

III. Activitate desfăşurată în calitate de preşedinte al Grupului de Prietenie

1. Participări la acţiuni externe 

         - Participare festivitate de acordare a Premiului pentru Drepturile Omului de către Ambasada Franţei, 5 mai 2010, Bucureşti
- Ceremonia în onoarea foştilor bursieri români ai guvernului francez, Institutul Francez din Bucureşti, 14 octombrie 2010, Bucureşti 
- Primire vizită delegaţie Grupul Parlamentar de prietenie Franţa România din Adunarea Naţională, 24 -27 mai 2011, Bucureşti
- Participare aniversare a 20 ani de prezentă a Radio France Internationale (RFI) în România, 26 mai 2011, Bucureşti
- Participare festivitate de acordare a Premiului pentru Drepturile Omului de către Ambasada Franţei, 9 iunie 2011, Bucureşti
- Întâlnirea membrilor Grupului parlamentar de prietenie cu Republica Franceză – Adunarea Naţională cu Excelenţa Sa, domnul Henri Paul, Ambasadorul Franţei, 27 septembrie 2011, Bucureşti
- Primire vizită delegaţie membrilor Comisiei pentru afaceri europene a Senatului Franţei, Bucureşti, 14 mai 2012, Bucureşti
- Participare festivitate Ziua Naţională a Franţei, 14 iulie 2012, Bucureşti  

2. Participări la acţiuni externe 

         - Vizită de lucru, Adunarea Naţională a Republicii Franceze, 22 – 25 septembrie 2009, Paris şi Nisa (Franţa)

  ROMANIAdemna.ro copyright 2007 disclaimer sus